ARHIIV

 

Klubi asutamine ja tegutsemise vormistamine.

1989 aasta 8. augustil algusega kell 18 toimus Jõulumäel tolleaegses Võiste Rahvaspordibaasis suusaklubi asutamiskoosolek, kuhu oli kohale tulnud 45 asjahuvilist. Suusaklubi põhikirja projekti esitles klubi asutamise eestvedaja Eeri Tammik, kes pakkus välja ka klubile nime „Jõulu“. Klubi presidendiks (hiljem ametinimeks juhatuse esimees) valiti Eeri Tammik, asetäitjateks Kalle Jaakson ja Kaiu Kustasson. Teisteks volikogu (hiljem juhatus) liikmeteks said veel Johannes Toim, Ain Uusna, Lembi Nõmm ja Heli Lilleväli. Klubi asutajaliikmeteks loetakse kõik kes esitasid avaldused 1989 aasta jooksul ja neid oli kokku 64.

Suusaklubi moodustamiseks oli vaja ka pangaarve taotlemine ja pitsati tellimine. Pangaarve taotlemiseks esitati avaldus Agrotööstuspanka. Pitsati tellimiseks tuli esitada trükikotta „Ühiselu“ Tallinnas tellimiskiri, mis oli kinnitatud rajooni täitevkomitees ja saadud luba kohalikust siseasjade osakonnast.

18.augustil 1989.aastal toimus Pärnu rajooni RSN Täitevkomitee istung, mis võttis vastu otsuse Suusaklubi „Jõulu“ registreerimise kohta.

Klubi moodustamise üheks  põhjuseks, et Hariduskoondis ja Noorte Spordikool, mille all noored sportlased Pärnus harjutasid, oli 1989. aasta augustiks rahaliselt väga halvas seisus. Pärnu rajooni RSN Täitevkomiteelt tuli otsus, et tuleb likvideerida 1.septembrist  Pärnu rajooni Laste ja Noorte Spordikool kui mittevajalik asutus.

Tekkis vajadus uue klubi järele nii toetuste saamiseks kui ka selleks, et suhelda välisriikide klubidega. Korraks tekkis mõte ühineda 1988.aastal loodud Pärnu Suusaklubiga, aga seal tegeleti ainult harrastusspordiga ja treeniti Raekülas, kus polnud mägesid.

Varsti tuleb järg...